CDC::GetTextColor 

COLORREF GetTextColor ( ) Stała;

Wartość zwracany

Bieżący kolor tekstu jako wartość koloru RGB.

Uwagi

Pobiera bieżący kolor tekstu. Kolor tekstu jest kolor znaków rysowane za pomocą funkcji tekst wyjście Państwa GDI, TextOut, ExtTextOuti TabbedTextOut.

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CDC::GetBkColor, CDC::GetBkMode, CDC::SetBkMode, CDC::SetTextColor, :: GetTextColor

Index