CDC::GetTextAlig&nnbsp;

UINT GetTextAlign ( ) Stała;

Wartość zwracany

Stan flagi wyrównanie tekstu. Wartość zwracany jest jeden lub więcej z następujących wartości:

Uwagi

Pobiera stan flagi wyrównanie tekstu do kontekstu urządzenia.

Flagi wyrównanie tekstu określają, jak funkcje składowe TextOut i ExtTextOut wyrównać ciągu tekstowego w stosunku do punktu początkowego ciąg. Flagi wyrównanie tekstu nie są koniecznie jednobitowy flagi i może być równy 0. Aby sprawdzić, czy jest ustawiona flaga, aplikacja powinni wykonać następujące kroki:

  1. Stosować operatory operator OR bandery i związanych z nimi flag, pogrupowane następująco:
    • TA_LEFT, TA_CENTERi TA_RIGHT

    • TA_BASELINE, TA_BOTTOMi TA_TOP

    • TA_NOUPDATECP i TA_UPDATECP
  2. Stosuje się iloczynem bitowym- I operatora wynik i wartość zwracany GetTextAlign.

  3. Test na równości wynik i Flaga.

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CDC::ExtTextOut, CDC::SetTextAlign, CDC::TextOut, :: GetTextAlign

Index