CDC::GetStretchBltMode 

int GetStretchBltMode ( ) Stała;

Wartość zwracany

Wartość zwracany określa bieżący tryb rozciągając bitmapy — STRETCH_ANDSCANS, STRETCH_DELETESCANSlub STRETCH_ORSCANS — Jeśli funkcja jest pomyślne.

Uwagi

Pobiera bieżący tryb rozciągając bitmapy. Tryb rozciągając bitmapy definiuje, jak informacje są usuwane z bitmapami, są rozciągnięte lub skompresowane przez funkcję Państwa StretchBlt.

Tryby STRETCH_ANDSCANS i STRETCH_ORSCANS są zazwyczaj używane do zachowania pierwszego planu pikseli monochromatyczne. Tryb STRETCH_DELETESCANS jest zazwyczaj używany do zachowania kolorów w kolorowe.

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CDC::StretchBlt, CDC::SetStretchBltMode, :: GetStretchBltMode

Index