CDC::GetSafeHdc 

HDC GetSafeHdc ( ) Stała;

Wartość zwracany

Dojście kontekstu urządzenia.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby uzyskać m_hDC, kontekstu urządzenia wyjściowego. Ta funkcja Członkowskie współpracuje również z wskaźniki zerowe.

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index