CDC::GetROP2 

int GetROP2 ( ) Stała;

Wartość zwracany

Tryb rysowania. Listę wartości tryb rysowania zobacz opis funkcji członek SetROP2.

Uwagi

Pobiera bieżący tryb rysowania. Tryb rysowania określa, w jaki sposób kolorów pióra i wewnętrzne obiekty wypełnione są połączone z koloru znajdujące się na powierzchni ekranu.

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CDC::GetDeviceCaps, CDC::SetROP2, :: GetROP2

Index