CDC::GetPixel 

COLORREF GetPixel( int x, int y ) Stała;

COLORREF GetPixel ( pkt pkt ) Stała;

Wartość zwracany

Dla obu wersji funkcji, wartości kolorów RGB koloru danego punktu. Jeżeli współrzędne określa punkt w jest wycinany obszar jest –1.

Parametry

x

Określa logiczne współrzędna x punktu badane.

y

Określa logiczne współrzędna y punktu badane.

punkt

Określa logiczne - współrzędnych x i y-punktu badane.

Uwagi

Pobiera wartość koloru RGB pikseli w punkcie określonym przez x i y. Punkt musi być w regionie przycinania. Jeśli punkt nie jest wycinany obszar, funkcja nie ma wpływu i zwraca wartość –1.

Nie wszystkie urządzenia obsługują funkcję GetPixel . Aby uzyskać więcej informacji zobacz temat zdolności rastrowych RC_BITBLT w funkcji członek GetDeviceCaps dla systemów.

Funkcja Państwa GetPixel ma dwie formy. Pierwsza ma dwie wartości współrzędnych; druga ma strukturę punkt lub obiekt CPoint.

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CDC::GetDeviceCaps, CDC::SetPixel, :: GetPixel, punkt, CPoint

Index