CDC::GetOutputTextMetrics 

BOOL GetOutputTextMetrics ( LPTEXTMETRIC lpMetrics ) Stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli funkcja jest skuteczne; inny sposób 0.

Parametry

lpMetrics

Punkty do struktury TEXTMETRIC , odbierająca metryki.

Uwagi

Pobiera metryki dla bieżącej czcionki za pomocą m_hDC, kontekstu urządzenia wyjściowe.

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CDC::GetTextAlign, CDC::m_hAttribDC, CDC::m_hDC, CDC::GetTextMetrics, CDC::GetTextExtent, CDC::GetTextFace, CDC::SetTextJustification, :: GetTextMetrics

Index