CDC::GetOutputTextExtent

CSize GetOutputTextExtent ( LPCTSTR lpszString, int nCount ) Stała;

CSize GetOutputTextExtent (const CString&str) stała;

Wartość zwracany

Wymiary ciągu (w jednostkach logicznych) zwrócony w obiekcie CSize.

Parametry

lpszString

Punkty na ciąg znaków. Można również przekazać obiekt CString dla tego parametru.

nCount

Określa liczbę znaków w ciągu. Jeśli nCount jest –1, obliczana jest długością.

str

 Obiekt CString , który zawiera określone znaki mierzone.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji członek należy użyć kontekstu urządzenia wyjściowego, m_hDCi obliczyć szerokość i wysokość wiersza tekstu, przy użyciu bieżącej czcionki.

Bieżącego obszaru przycinania nie wpływa na szerokość i wysokość zwróconych przez GetOutputTextExtent.

Ponieważ niektóre urządzenia należy umieszczać znaków w tablicach regularnych komórki (oznacza to, że wykonują kerningu), suma zakresy znaków w ciągu nie może być równa mierze ciąg.

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDC::GetTabbedTextExtent, CDC::GetOutputTabbedTextExtent, CDC::m_hAttribDC, CDC::m_hDC, CDC::GetTextExtent, CDC::SetTextJustification, CSize

Index