CDC::GetOutputTabbedTextExtent

CSize GetOutputTabbedTextExtent ( LPCTSTR lpszString, int nCount, int nTabPositions, LPINT lpnTabStopPositions ) Stała;

CSize GetOutputT&abbedTextExtent (const CStringamp;str, int nTabPositionsLPINTlpnTabStopPositions) stała;

Wartość zwracany

Wymiary ciąg (w jednostkach logicznych) w CSize obiektu.

Parametry

lpszString

Wskazuje ciąg znaków ma być mierzony. Można również przekazać obiekt CString dla tego parametru.

nCount

Określa liczbę znaków w ciągu. Jeśli nCount jest –1, obliczana jest długością.

nTabPositions

Określa liczbę pozycji tabulatora w tablicy wskazywanego przez lpnTabStopPositions.

lpnTabStopPositions

Punkty do tablicy liczb całkowitych zawierający pozycje tabulatora w jednostek logicznych. Tabulatory musi być posortowana w rosnącej kolejności; najmniejsza wartość x należy pierwszego elementu w tablicy. Tabulatory wsteczne są niedozwolone.

str

 Obiekt CString , który zawiera określone znaki mierzone.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji członek obliczyć szerokość i wysokość ciąg znaków za pomocą m_hDC, kontekstu urządzenia wyjściowego. Jeśli ciąg zawiera jeden lub więcej znaków tabulacji, szerokość ciągu opiera się na tabulatory określonej przez lpnTabStopPositions. Funkcja używa obecnie wybrana czcionka do obliczania wymiary ciąg.

Bieżącego obszaru przycinania nie przesunięcie, szerokość i wysokość zwróconych przez funkcję GetOutputTabbedTextExtent.

Ponieważ niektóre urządzenia należy umieszczać znaków w tablicach regularnych komórki (oznacza to, że ich kerning znaków), suma zakresy znaków w ciągu nie może być równa mierze ciąg.

Jeśli nTabPositions jest 0 i lpnTabStopPositions ma wartość NULL, karty są rozszerzane do ośmiu znaków średnią szerokości. Jeśli nTabPositions jest 1, tabulatory będą rozdzielane odległości określonej przez pierwszą wartość w tablicy, do których punktów lpnTabStopPositions . Jeśli lpnTabStopPositions wskazuje na więcej niż jedną wartość, tabulator jest ustawiony dla każdej wartości w tablicy, aż numer określony przez nTabPositions.

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CDC::GetTextExtent, CDC::m_hAttribDC, CDC::m_hDC, CDC::GetTabbedTextExtent, CDC::GetOutputTextExtent, CDC::TabbedTextOut, :: GetTabbedTextExtent, CSize

Index