CDC::GetOutputCharWidth 

BOOL GetOutputCharWidth ( UINT nFirstChar, UINT nLastChar, LPINT Sprawdzanie ) Stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli funkcja jest skuteczne; inny sposób 0.

Parametry

nFirstChar

Określa pierwszy znak w grupie kolejnych znaków w aktualnej czcionce.

nLastChar

Określa ostatni znak w grupie kolejnych znaków w aktualnej czcionce.

sprawdzanie

Punkty do buforu, który będzie odbierał szerokość dla kolejnych grupę znaków w aktualnej czcionce.

Uwagi

Używa kontekstu urządzenia wyjściowego, m_hDCi pobiera szerokość poszczególnych znaków w grupie kolejnych znaków z danej czcionki. Na przykład, jeśli nFirstChar identyfikuje literę „ "i nLastChar identyfikuje litera"z", funkcja pobiera szerokość wszystkich wielkich liter.

Funkcja przechowuje wartości w buforze wskazywanego przez Sprawdzanie. Ten bufor musi być wystarczająco duży, aby pomieścić całą szerokość; oznacza to, że musi istnieć co najmniej 26 wpisów we wzorze podanym.

Jeśli znak w grupie kolejnych znaków nie istnieje w określonej czcionki, zostanie ona przypisana wartość szerokości znaku domyślnego.

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CDC::GetCharWidth, CDC::m_hAttribDC, CDC::m_hDC, :: GetCharWidth

Index