CDC::GetOutli&neTextMetricsnbsp;

UINT CDC::GetOutlineTextMetrics (UINT cbData, LPOUTLINETEXTMETRIC lpotm ) stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli funkcja jest skuteczne; inny sposób 0.

Parametry

lpotm

Punkty do tablicy z OUTLINETEXTMETRIC struktury. Jeśli ten parametr ma wartość NULL, funkcja zwraca rozmiar buforu wymagany dla pobrane dane metrycznych.

cbData

Określa rozmiar, w bajtach, bufor, do którego informacja jest zwracana.

lpotm

Punkty do struktury OUTLINETEXTMETRIC . Jeśli ten parametr ma wartość NULL, funkcja zwraca rozmiar buforu wymagany dla pobrane informacje metrycznych.

Uwagi

Pobiera informacje metryki czcionek TrueType.

OUTLINETEXTMETRIC struktury zawiera większość informacji metrycznych czcionki, wyposażone w formacie TrueType, w tym struktury TEXTMETRIC . Ostatnich czterech członków struktury OUTLINETEXTMETRIC są wskaźniki do ciągów. Wnioski należy przydzielić miejsca dla tych ciągów oprócz przestrzeni wymagane dla innych członków. Ponieważ nie ma limitu nałożone systemu do rozmiaru ciągi, najprostszą metodę przydzielania pamięci ma pobrać wymagany rozmiar określając wartość NULL dla lpotm w pierwsze wywołanie funkcji GetOutlineTextMetrics.

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp; :: GetTextMetrics, :: GetOutlineTextMetrics, CDC::GetTextMetrics

Index