CDC::Get&NearestColornbsp;

COLORREF GetNearestColor ( COLORREF crColor ) Stała;

Wartość zwracany

Wartości kolorów RGB (czerwony, zielony, niebieski), który definiuje kolor pełny najbardziej zbliżony do wartości crColor , że urządzenie może reprezentować.

Parametry

crColor

Określa kolor ma być dopasowany.

Uwagi

Zwraca pełny kolor, najlepiej pasujący do określonego koloru logicznych. Dany wyrób musi mieć możliwość reprezentowania tego koloru.

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp; :: GetNearestColor, CPalette::GetNearestPaletteIndex

Index