CDC::GetKer&ningPairsnbsp;

int GetKerningPairs ( int nPairs, LPKERNINGPAIR lpkrnpair ) Stała;

Wartość zwracany

Określa liczbę kerning par pobierane lub całkowita liczba kerning par w czcionce, jeśli funkcja jest pomyślne. Zwraca wartość zero jeśli funkcja nie powiedzie się lub nie istnieją żadne pary kerningu czcionki.

Parametry

nPairs

Określa liczbę KERNINGPAIR struktur wskazywanego przez lpkrnpair. Funkcja nie skopiuje więcej par kerningu niż określona przez nPairs.

lpkrnpair

Punkty do tablicy KERNINGPAIR struktur, które otrzymują pary kerningu, gdy funkcja zwraca. Ta tablica musi zawierać co najmniej tyle struktur, określonej przez nPairs. Jeśli ten parametr ma wartość NULL, funkcja zwraca całkowitą liczbę par kerningu czcionki.

Uwagi

Pobiera znak kerning par na czcionkę, która jest aktualnie zaznaczony w kontekście określonego urządzenia.

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp; :: GetKerningPairs, KERNINGPAIR

Index