CDC::GetHalftoneBrush

statyczne CBrush * PASCAL GetHalftoneBrush);

Wartość zwracany

Wskaźnik do obiektu CBrush w przypadku powodzenia; inny sposób NULL.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa pobrać Pędzel półtonów. Pędzel półtonu zawiera piksele, które są przemiennie kolory pierwszego planu i tła, aby utworzyć wzorzec symulowany. Poniżej przedstawiono przykład deseń symulowany utworzone przez Pędzel półtonów.

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CBrush

Index