CDC::GetCurre&ntPositionnbsp;

CPoint GetCurrentPosition ( ) Stała;

Wartość zwracany

Bieżąca pozycja jako obiekt CPoint.

Uwagi

Pobiera bieżącą pozycję (w logicznym układzie współrzędnych). Bieżąca pozycja może być ustawiona funkcją Członkowskie MoveTo.

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDC::MoveTo, CPoint

Index