CDC::GetCurrentPalette

CPalette * GetCurrentPalette ( ) Stała;

Wartość zwracany

Wskaźnik do obiektu CPalette , jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób NULL.

Uwagi

Zwraca wskaźnik do aktualnie zaznaczonego obiektu CPalette . Ta funkcja członek może zwrócić tymczasowych obiektów.

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CDC::SelectObject, :: GetCurrentObject

Index