CDC::GetColorAdjustment

BOOL GetColorAdjustment ( LPCOLORADJUSTMENT lpColorAdjust ) Stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli funkcja jest skuteczne; inny sposób 0.

Parametry

lpColorAdjust

Punkty COLORADJUSTMENT struktury danych do otrzymywania wartości dopasowania kolorów.

Uwagi

Pobiera wartości korekty kolorów dla kontekstu urządzenia.

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDC::SetColorAdjustment

Index