CDC::GetClipBox 

wirtualne int GetClipBox ( LPRECT lpRect ) Stała;

Wartość zwracany

Typ obszaru przycinania. Może to być dowolny z następujących wartości:

Parametry

lpRect

Punkty RECT struktury lub obiektu CRect , który ma otrzymać wymiary prostokąta.

Uwagi

Pobiera wymiary tightest obwiedni prostokąt wokół bieżącego granicę przycinania. Wymiary są kopiowane do buforu wskazywanego przez lpRect.

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CDC::SelectClipRgn, :: GetClipBox, RECT

Index