CDC::GetBou&ndsRectnbsp;

UINT GetBoundsRect ( LPRECT lpRectBounds, UINT flagi );

Wartość zwracany

Określa bieżący stan prostokąta obwiedni, jeśli funkcja jest pomyślne. Może być kombinacją następujących wartości:

Parametry

lpRectBounds

Punkty do buforu, który będzie odbierał bieżącego prostokąta obwiedni. Prostokąt jest zwracany w logicznym układzie współrzędnych.

flagi

Określa, czy prostokąta obwiedni jest czyszczony po jest zwracany. Ten parametr może być jedną z następujących wartości:

Uwagi

Zwraca bieżący zakumulowany prostokąta obwiedni dla kontekstu podanego urządzenia.

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CDC::SetBoundsRect, :: GetBoundsRect

Index