CDC::GetBkMode 

int GetBkMode ( ) Stała;

Wartość zwracany

Bieżący tryb tło, które mogą być PRZEZROCZYSTY lub NIEPRZEZROCZYSTY.

Uwagi

Zwraca tryb pracy w tle. Tryb pracy w tle określa, czy system usuwa istniejące kolory tła powierzchni rysunku przed sformułowaniem tekstu, pędzle wyklutych lub dowolny styl pióra, który nie jest linią ciągłą.

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CDC::GetBkColor, CDC::SetBkColor, CDC::SetBkMode, :: GetBkMode

Index