CDC::FromHa&ndlenbsp;

statyczne CDC * PASCAL FromHandle ( HDC hDC );

Wartość zwracany

Wskaźnik może być tymczasowe i nie powinny być przechowywane poza natychmiastowego użycia.

Parametry

hDC

Zawiera dojście do kontekstu urządzenia Windows.

Uwagi

Zwraca wskaźnik do obiektu CDC , gdy dojście do kontekstu urządzenia. Jeśli obiekt CDC nie jest dołączony do uchwytu, tymczasowy obiekt CDC zostanie utworzona i dołączone.

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDC::DeleteTempMap

Index