CDC::FrameRg&nnbsp;

BOOL FrameRgn ( CRgn * pRgn, CBrush * Ustawienie pBrush, int nWidth właściwości, int nHeight );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli funkcja jest skuteczne; inny sposób 0.

Parametry

pRgn

Punkty do obiektu CRgn , który identyfikuje regionu do granicy. Współrzędne dla danego regionu są określone w jednostkach urządzenia.

ustawienie pBrush

Punkty do obiektu CBrush , który identyfikuje pędzla do rysowania obramowania.

nWidth właściwości

Określa szerokość obramowania w pionowej pociągnięcia pędzlem w jednostkach urządzenia.

nHeight

Określa wysokość granicy w poziome pociągnięcia pędzlem w jednostkach urządzenia.

Uwagi

Rysuje krawędY wokół regionu określonego przez pRgn za pomocą pędzla określonego przez Ustawienie pBrush.

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CDC::Rectangle, CDC::FrameRect, CBrush, CRgn, :: FrameRgn

Index