CDC::FrameRect 

nieważne FrameRect ( LPCRECT lpRect, CBrush * Ustawienie pBrush );

Parametry

lpRect

Punkty do struktury RECT lub obiekt CRect , który zawiera logicznej współrzędne lewym górnym i dolnym narożników prostokąta. Można również przekazać obiekt CRect dla tego parametru.

ustawienie pBrush

Identyfikuje pędzla służące opracowywaniu prostokąt.

Uwagi

Rysuje krawędY dookoła prostokąta określonego przez lpRect. Funkcja używa danego pędzla, aby narysować obramowanie. Szerokość i wysokość obramowania jest zawsze 1 jednostek logicznych.

Jeśli prostokąta Dolna współrzędna jest mniejsza niż lub równa górnejlub prawo jest mniejsza niż lub równa lewy, prostokąta nie jest rysowane.

Obramowanie przez FrameRect jest w tej samej pozycji co obramowanie rysowane przez funkcję Państwa prostokąt , przy użyciu tych samych współrzędnych (jeśli prostokąt używa pióra, czyli 1 jednostki logicznej szeroki). Wnętrze prostokąta nie jest wypełnione przez FrameRect.

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CBrush, :: FrameRect, CDC::Rectangle, CDC::FrameRgn, RECT

Index