CDC::FloodFill 

BOOL FloodFill ( int x, int y, COLORREF crColor );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli funkcja jest skuteczne; w przeciwnym wypadku zwracana jest 0 Jeśli nie można ukończyć wypełniania, dany punkt ma kolor granica, określonej przez crColorlub punktem jest poza regionem odcinania.

Parametry

x

Określa logiczne współrzędna x punktu rozpoczęcia napełniania.

y

Określa logiczne współrzędna y punktu rozpoczęcia napełniania.

crColor

Określa kolor granicy.

Uwagi

Wypełnia obszar powierzchni ekranu aktualnego pędzla. Obszar zakłada, do ograniczonego jako określonej przez crColor. Funkcja FloodFill rozpoczyna się w miejscu określonym przez x i y oraz kontynuuje we wszystkich kierunkach do granicy kolorów.

Tylko kontekstów urządzenie pamięci i urządzenia, które obsługują technologią wyświetlania rastrowego obsługuje funkcję Państwa FloodFill . Uzyskać zdolności RC_BITBLT zobacz opis funkcji członek GetDeviceCaps dla systemów.

Funkcja ExtFloodFill zawiera podobne możliwości ale większa elastyczność.

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CDC::ExtFloodFill, CDC::GetDeviceCaps, :: FloodFill

Index