CDC::FlattenPath

BOOL FlattenPath ( );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli funkcja jest skuteczne; inny sposób 0.

Uwagi

Przekształca każdy krzywych w ścieżce wybranych do bieżącego kontekstu urządzenia, a Każda krzywa zamieni się w sekwencji wierszy.

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDC::WidenPath

Index