CDC::FillSolidRect

void FillSolidRect (LPCRECT lpRect, COLORREF clr );

void FillSolidRect (int x, int y, int cx, int cy, COLORREF clr );

Parametry

lpRect

Określa prostokąta obwiedni (w jednostkach logicznych). Można przekazać albo wskaźnika do struktury danych RECT lub obiektu CRect dla tego parametru.

środowisko CLR   Określa kolor, aby być użyta do wypełnienia prostokąta.

x

Określa logiczne współrzędną x lewym górnym rogu prostokąta.

y

Określa logiczne współrzędna y lewego górnego narożnika prostokąta przeznaczenia.

cx

Określa szerokość prostokąt.

cy

Określa wysokość prostokąta.

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa do wypełniania danego prostokąta z określony kolor kryjący.

FillSolidRect jest bardzo podobny do CDC::FillRect; Jednakże FillSolidRect używa tylko pełne kolory (wskazanego przez parametr COLORREF ), przy jednoczesnym FillRect ma w pędzla i w związku z tym może być użyta do wypełnienia prostokąta kolor kryjący, kolor symulowany, pędzle wyklutych lub wzorkiem. FillSolidRect jest zazwyczaj szybsze niż FillRect.

Uwaga   Gdy wywołasz FillSolidRect, koloru tła, który wcześniej został ustawiony przy użyciu SetBkColor, jest ustawiona na kolor wskazywany przez clr.

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też RECT, CRect, CDC::FillRect

Index