CDC::FillPath

BOOL FillPath ( );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli funkcja jest skuteczne; inny sposób 0.

Uwagi

Zamyka wszystkie otwarte dane liczbowe w bieżącej ścieżki i wypełnienia wnętrza ścieżki za pomocą aktualnego pędzla i tryb Wielokąt napełniania. Po jego wnętrze jest wypełniany, ścieżka zostanie odrzucona z kontekstu urządzenia.

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CDC::BeginPath, CDC::SetPolyFillMode, CDC::StrokeAndFillPath, CDC::StrokePath, :: FillPath

Index