CDC::ExcludeUpdateRg&nnbsp;

int ExcludeUpdateRgn ( CWnd * pWnd );

Wartość zwracany

Typ wykluczonych regionu. Może mieć jedną z następujących wartości:

Parametry

pWnd

Punkty do obiektu okna, którego okno jest aktualizowany.

Uwagi

Zapobiega rysunku nieprawidłowy obszarach okna wykluczając zaktualizowane regionu w oknie z jest wycinany obszar skojarzone z obiektem CDC.

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CDC::ExcludeClipRect, :: ExcludeUpdateRgn

Index