CDC::ExcludeClipRect 

wirtualne int ExcludeClipRect ( int x 1, int y1, int x 2, int y2 );

wirtualne int ExcludeClipRect ( LPCRECT lpRect );

Wartość zwracany

Określa typ nowego obszaru przycinania. Może to być dowolny z następujących wartości:

Parametry

x 1

Określa logiczne współrzędną x lewym górnym rogu prostokąta.

y1

Określa logiczne współrzędna y lewym górnym rogu prostokąta.

x 2

Określa logiczne współrzędną x prawego dolnego narożnika prostokąta.

y2

Określa logiczne współrzędna y prawego dolnego narożnika prostokąta.

lpRect

Określa prostokąt. Można także obiekt CRect.

Uwagi

Tworzy nowy region odcinania, która składa się z obszaru przycinania minus określonego prostokąta.

Szerokości prostokąta określonego przez wartość bezwzględna x 2x 1, nie może przekraczać jednostek 32 767. Limit ten stosuje się do wysokości prostokąta, jak również.

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CDC::ExcludeUpdateRgn, :: ExcludeClipRect

Index