CDC::EndPath

BOOL EndPath ( );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli funkcja jest skuteczne; inny sposób 0.

Uwagi

Zamyka nawias ścieżki i wybiera ścieżki zdefiniowanej przez wspornik do kontekstu urządzenia.

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDC::BeginPath

Index