CDC::E&ndPagenbsp;

int EndPage ( );

Wartość zwracany

Większa lub równa 0, jeśli kończy się pomyślnie; w przeciwnym razie jest wartość błędu, który może mieć jedną z następujących czynności:

Uwagi

Informuje urządzenie o tym, że dana aplikacja zakończy zapisywanie do strony. Ta funkcja Państwa jest zazwyczaj używany do bezpośredniego sterownik urządzenia, aby przejść do nowej strony.

Ta funkcja Członkowskie zastępuje ewakuacji drukarki NEWFRAME . W przeciwieństwie do NEWFRAMEta funkcja jest zawsze wywołana po drukowanie strony.

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDC::StartPage, CDC::StartDoc, CDC::Escape

Index