CDC::E&ndDocnbsp;

int EndDoc ( );

Wartość zwracany

Większa lub równa 0, jeśli funkcja jest pomyślnie lub wartość ujemną, jeśli wystąpił błąd. Na poniższej liście przedstawiono wspólne wartości błędów:

Uwagi

Kończy zadanie drukowania rozpoczęte przez wywołanie funkcji członek StartDoc . Ta funkcja Członkowskie zastępuje ewakuacji drukarki ENDDOC i powinna zostać wywołana natychmiast po zakończeniu udane wydruki.

Jeżeli aplikacji napotka błąd drukowania lub anulowane operację drukowania, nie musi próbować zakończyć operację za pomocą EndDoc lub AbortDoc. Interfejs GDI automatycznie kończy operację przed zwróceniem wartości błędu.

Ta funkcja nie powinny być używane wewnątrz metapliki.

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDC::AbortDoc, CDC::Escape, CDC::StartDoc

Index