CDC::Ellipse 

BOOL Ellipse( int x1, int y1, int x2, int y2 );

BOOL Elipsa ( LPCRECT lpRect );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli funkcja jest skuteczne; inny sposób 0.

Parametry

x 1

Określa logiczne współrzędną x lewego górnego rogu prostokąta obwiedni elipsy.

y1

Określa logiczne współrzędna y lewego górnego rogu prostokąta obwiedni elipsy.

x 2

Określa logiczne współrzędną x prawego dolnego narożnika prostokąta obwiedni elipsy.

y2

Określa logiczne współrzędna y prawego dolnego narożnika prostokąta obwiedni elipsy.

lpRect

Określa, że elipsy przez stanowią granic prostokąta. Można również przekazać obiekt CRect dla tego parametru.

Uwagi

Rysuje elipsę. Środka elipsy jest środek prostokąta obwiedni, określony przez x 1, y1, x 2i y2lub lpRect. Elipsy jest pobierane z bieżącego pióra, a jego wnętrze jest wypełniona aktualnego pędzla.

Rysunek rysowane przez tę funkcję rozciąga się do, ale nie zawiera współrzędne prawej i dolnej. Oznacza to, że wysokość rysunku jest y2y1 i szerokości rysunku x 2 - x 1.

Jeśli szerokość lub wysokość prostokąta obwiedni jest równa 0, nie elipsy jest rysowany.

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CDC::ARC, CDC::Chord, :: elipsy

Index