CDC::DrawFocusRect 

nieważne DrawFocusRect ( LPCRECT lpRect );

Parametry

lpRect

Punkty struktury RECT lub obiekt CRect , który określa logiczne współrzędne prostokąta należy wyciągnąć.

Uwagi

Rysuje prostokąt w stylu stosowanego do wskazują, że prostokąt fokusu.

Ponieważ to jest funkcją logiczną XOR, wywołanie tej funkcji po raz drugi z tych samych prostokąt usuwa prostokąta z ekranu. Nie może być przewijana prostokąta narysowanego przez tę funkcję. Aby przewinąć obszar zawierający prostokąta narysowanego przez tę funkcję, należy najpierw wywołać DrawFocusRect do usunięcia prostokąta z ekranu, a następnie przewiń obszar, a następnie wywołać DrawFocusRect ponownie, aby narysować prostokąt w nowe położenie.

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CDC::FrameRect, :: DrawFocusRect, RECT

Index