CDC::DrawEscape

int DrawEscape ( int nEscape, int nInputSize, LPCSTR lpszInputData );

Wartość zwracany

Określa wynik funkcji. Większa niż 0, jeśli kończy się pomyślnie, z wyjątkiem dla ewakuacji Rysuj QUERYESCSUPPORT , który sprawdza, czy wdrożenie tylko; lub zero jeśli ewakuacji nie jest wykonywane; lub mniejsza niż zero, jeżeli błąd wystąpił.

Parametry

nEscape

Określa funkcję anulowania należy przeprowadzić.

nInputSize

Określa liczbę bajtów danych wskazywanego przez parametr lpszInputData.

lpszInputData

Punkty wejściowe struktury wymagane dla określonego ewakuacji.

Uwagi

Uzyskuje dostęp do rysowania możliwości wyświetlania wideo, które nie są bezpośrednio dostępne za pośrednictwem graficzny interfejs urządzenia (GDI). Gdy aplikacja wywołuje DrawEscape, określonych przez nInputSize i lpszInputData danych jest przekazywany bezpośrednio do sterownika ekranu określony.

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CDC::Escape, :: DrawEscape

Index