CDC::Draw3dRect

void Draw3dRect (LPCRECT lpRect, COLORREF clrTopLeft, COLORREF clrBottomRight );

void Draw3dRect (int x, int y, int cx, int cy, COLORREF clrTopLeft, COLORREF clrBottomRight );

Parametry

lpRect

Określa prostokąta obwiedni (w jednostkach logicznych). Do struktury RECT lub obiekt CRect dla tego parametru można przekazać albo wskaźnik.

clrTopLeft

Określa kolor górnej i lewej strony trójwymiarowy prostokąt.

clrBottomRight

Określa kolor dolnej i prawej krawędzi trójwymiarowy prostokąt.

x

Określa logiczne współrzędną x lewym górnym rogu prostokąta trójwymiarowe.

y

Określa logiczne współrzędna y lewym górnym rogu prostokąta trójwymiarowe.

cx

Określa szerokości trójwymiarowy prostokąt.

cy

Określa wysokość prostokąta trójwymiarowe.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby narysować prostokąt trójwymiarowych. Prostokąt będą pobierane z górnej i lewej strony w kolorze określonym przez clrTopLeft i dolnej i prawej krawędzi w kolorze określonym przez clrBottomRight.

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też RECT, CRect

Index