CDC::Detach 

HDC Odłączyć ( );

Wartość zwracany

Kontekstu urządzenia Windows.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do odłączenia m_hDC (kontekstu urządzenia wyjściowego) z obiektu CDC i ustawić zarówno m_hDC , jak i m_hAttribDC wartość null.

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDC::Attach, CDC::m_hDC, CDC::m_hAttribDC

Index