CDC::DeleteTempMap 

statyczne nieważne PASCAL DeleteTempMap ( );

Uwagi

Wywoływana automatycznie, przez CWinApp obsługi czas bezczynności, DeleteTempMap usuwa wszystkie tymczasowe obiekty CDC utworzony przez FromHandle, ale nie zniszczy dojścia kontekstu urządzenia (hDCs) tymczasowo skojarzone z obiektami CDC.

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDC::Detach, CDC::FromHandle, CWinApp::OnIdle

Index