CDC::DeleteDC 

wirtualne BOOL DeleteDC ( );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli funkcja ukończone pomyślnie; inny sposób 0.

Uwagi

Ogólnie mówiąc nie wymagają tej funkcji; Destruktor będzie to zrobić dla Ciebie. Funkcja Państwa DeleteDC usuwa kontekstów urządzeń systemu Windows, skojarzone z m_hDC w bieżącym obiekcie CDC . Jeśli ten obiekt CDC jest ostatni kontekstu urządzenia aktywne dla danego urządzenia, urządzenie jest powiadamiany i wszystkie zasoby pamięci masowej i systemie używane przez urządzenia są zwolnione.

Aplikacja nie powinna wywołać DeleteDC , jeśli obiekty zostały wybrane do kontekstu urządzenia. Najpierw musi być zaznaczone obiekty z kontekstu urządzenia przed nim zostanie usunięty.

Aplikacja nie usunąć kontekstu urządzenia, których dojście zostało uzyskane przez wywołanie CWnd::GetDC. Zamiast tego należy wywołać CWnd::ReleaseDC do swobodnego kontekstu urządzenia. Klasy CClientDC i CWindowDC są dostarczane do zawijania tej funkcji.

Funkcja DeleteDC jest zazwyczaj używana do usunięcia urządzenia kontekstów utworzone za pomocą CreateDC, CreateIClub CreateCompatibleDC.

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CDC::CDC, :: DeleteDC, CDC::CreateDC, CDC::CreateIC, CDC::CreateCompatibleDC, CWnd::GetDC, CWnd::ReleaseDC

Index