CDC::CloseFigure

BOOL CloseFigure ( );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli funkcja jest skuteczne; inny sposób 0.

Uwagi

Zamyka otwarty rysunek w ścieżce. Funkcja zamyka rysunek rysując linię z bieżącej pozycji do pierwszego punktu rysunek (zwykle punkt określony przez ostatnie wywołanie funkcji członek MoveTo ) i łączy wiersze przy użyciu stylu linii sprzężenia. Jeśli rysunek jest zamknięty za pomocą funkcji członek LineTo zamiast CloseFigure, końcowych wersalików są używane do tworzenia rogu zamiast sprzężenia. CloseFigure powinna zostać wywołana tylko, jeśli istnieje nawias ścieżkę otwartą w kontekście urządzenia.

Rysunek w ścieżce jest otwarty, o ile nie jest jawnie zamknięte za pomocą tej funkcji. (Rysunek można otwierać nawet wtedy, gdy punktem bieżącym i punktem początkowym liczby są takie same.) Dowolną linię lub krzywą dodawany do ścieżki, po CloseFigure uruchamia nowy rysunek.

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CDC::BeginPath, CDC::EndPath, CDC::MoveTo, :: CloseFigure

Index