CDC::CDC 

CDC( );

Uwagi

Obiekt CDC.

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDC::CreateDC, CDC::CreateIC, CDC::CreateCompatibleDC

Index