CDC::BeginPath

BOOL BeginPath ( );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli funkcja jest skuteczne; inny sposób 0.

Uwagi

Otwiera nawias ścieżki w kontekście urządzenia. Po otwarciu nawiasów ścieżka aplikacji można rozpocząć wywoływanie interfejsu GDI rysunku funkcje do definiowania punktów, które znajdują się w ścieżce. Aplikację można zamknąć nawias ścieżkę otwartą, wywołując funkcję Państwa EndPath . Gdy aplikacja wywołuje BeginPath, wszelkich poprzednich ścieżki są odrzucane.

Zobacz BeginPath w zestawie SDK platformy dla listy funkcji rysowania, które definiują punkty na ścieżce dla systemu Windows NT i Windows 95.

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDC::EndPath, CDC::FillPath, CRgn::CreateFromPath, CDC::SelectClipPath, CDC::StrokeAndFillPath, CDC::StrokePath, CDC::WidenPath

Index