CDC::Attach 

BOOL Dołącz ( HDC hDC );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli funkcja jest skuteczne; inny sposób 0.

Parametry

hDC

Kontekstu urządzenia Windows.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskich służy do dołączania hDC do obiektu CDC . HDC są przechowywane w obu m_hDC, kontekstu urządzenia wyjściowego i m_hAttribDC, atrybutu kontekstu urządzenia.

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDC::Detach, CDC::m_hDC, CDC::m_hAttribDC

Index