Członkowie klasy CDBVariant

Członkowie danych

m_dwType Zawiera typ danych wartości obecnie przechowywane. Typu DWORD.
m_boolVal Zawiera wartość typu BOOL.
m_chVal Zawiera wartość typ unsigned char.
m_iVal Zawiera wartość typu krótki.
m_lVal Zawiera wartość typu długi.
m_fltVal Zawiera wartość typu float.
m_dblVal Zawiera wartość typu Podwójna.
m_pdate Zawiera wskaźnik do obiektu typu TIMESTAMP_STRUCT.
m_pstring Zawiera wskaźnik do obiektu typu CString.
m_pbinary Zawiera wskaźnik do obiektu typu CLongBinary.

Budowa

CDBVariant Obiekt CDBVariant.

Operacje

Wyczyść Czyści obiektu CDBVariant.

Omówienie CDBVariant |nbsp; Wykres hierarchii

Index