CDBVariant::m_pstring

Uwagi

Przechowuje wskaźnik do obiektu typu CString. Członek danych m_pstring należy do Unii. Przed uzyskaniem dostępu do m_pstring, najpierw sprawdź wartość CDBVariant::m_dwType. Jeśli m_dwType jest ustawiona na DBVT_STRING, następnie m_pstring zawiera nieprawidłowy wskaźnik; w przeciwnym razie dostęp do m_pstring będzie produkują niewiarygodne wyniki.

Omówienie CDBVariant |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDBVariant::m_dwType

Index