CDBVariant::m_pdate

Uwagi

Przechowuje wskaźnik do obiektu typu TIMESTAMP_STRUCT. Członek danych m_pdate należy do Unii. Przed uzyskaniem dostępu do m_pdate, najpierw sprawdź wartość CDBVariant::m_dwType. Jeśli m_dwType jest ustawiona na DBVT_DATE, następnie m_pdate zawiera nieprawidłowy wskaźnik; w przeciwnym razie dostęp do m_pdate będzie produkują niewiarygodne wyniki.

Aby uzyskać więcej informacji o typie danych TIMESTAMP_STRUCT zobacz temat „C dane typy"w dodatku d ODBC SDK Programmer's Reference.

Omówienie CDBVariant |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDBVariant::m_dwType

Index