CDBVariant::m_pbinary

Uwagi

Przechowuje wskaźnik do obiektu typu CLongBinary. Członek danych m_pbinary należy do Unii. Przed uzyskaniem dostępu do m_pbinary, najpierw sprawdź wartość CDBVariant::m_dwType. Jeśli m_dwType jest ustawiona na DBVT_BINARY, następnie m_pbinary zawiera nieprawidłowy wskaźnik; w przeciwnym razie dostęp do m_pbinary będzie produkują niewiarygodne wyniki.

Omówienie CDBVariant |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDBVariant::m_dwType

Index