CDBVariant::m_lVal

Uwagi

Przechowuje wartość typu long. Członek danych m_lVal należy do Unii. Przed uzyskaniem dostępu do m_lVal, najpierw sprawdź wartość CDBVariant::m_dwType. Jeśli m_dwType jest ustawiona na DBVT_LONG, następnie m_lVal zawiera prawidłową wartość; w przeciwnym razie dostęp do m_lVal będzie produkują niewiarygodne wyniki.

Omówienie CDBVariant |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDBVariant::m_dwType

Index