CDBVariant::m_iVal

Uwagi

Przechowuje wartość typu krótki. Członek danych m_iVal należy do Unii. Przed uzyskaniem dostępu do m_iVal, najpierw sprawdź wartość CDBVariant::m_dwType. Jeśli m_dwType jest ustawiona na DBVT_SHORT, następnie m_iVal zawiera prawidłową wartość; w przeciwnym razie dostęp do m_iVal będzie produkują niewiarygodne wyniki.

Omówienie CDBVariant |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDBVariant::m_dwType

Index