CDBVariant::m_fltVal

Uwagi

Przechowuje wartość typu pływaka. Członek danych m_fltVal należy do Unii. Przed uzyskaniem dostępu do m_fltVal, najpierw sprawdź wartość CDBVariant::m_dwType. Jeśli m_dwType jest ustawiona na DBVT_SINGLE, następnie m_fltVal zawiera prawidłową wartość; w przeciwnym razie dostęp do m_fltVal będzie produkują niewiarygodne wyniki.

Omówienie CDBVariant |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDBVariant::m_dwType

Index